Mitä maksaa?

Siirry alaspäin

Huippukuvia
kohtuuhintaan

Kuvauspalvelut alkaen 150 €

Kuvaushintamme perustuu tehdyn työn tuntihinnoitteluun. Olemme muokanneet kuvaushintojamme siten, että emme lähtökohtaisesti myy yksikköhintaisia valokuvia, vaan kuvausta, jonka hinta muodostuu valokuvauksesta ja valittujen kuvien jälkikäsittelyyn kokonaisuudessaan käytetystä ajasta. Lopullinen laskutus perustuu siis tilaajan valitsemaan kuvamäärään ja niiden jälkikäsittelyyn käytettyyn aikaan. Teemme työtämme kolmella eri tuotantotasolla, joka määrittelee työhön käytettyä aikaa ja kokonaiskustannusta. 

Kuvia oman maun mukaan.

Tuotantotasot

  • Valokuvaus
  • Kuvankäsittely

Basic

Basic-tasolla kuvattaessa kuvaustempo on nopeampaa ja kuvia otetaan mahdollisimman paljon sekä käsivaralla että jalustalla eri kuvakulmista. Kuvauksessa käytetään vallitsevia valaistusolosuhteita ja yhtä valonlähdettä. Valonlähde voi olla luonnonvalo tai keinovalo, kuten salamavalo. Useimmiten kuvaus tehdään vain luonnonvaloa käyttäen tai hyvin yksinkertaisella keinovalaistuksella. Tiloja ei muokata eikä kuvissa käytetä malleja.

Pro

Pro-tasolla kuvaus on paljon harkitumpaa ja aikaa käytetään enemmän kuvauksen ja valaistuksen suunnitteluun sekä tilan kalusteiden/esineiden sijoitteluun ja siirtämiseen. Kuvia otetaan vähemmän ja työn tuloskin on usein todella huikea. Kuvaukset suoritetaan usein vaativampaa lisävalaistusta käyttäen ja useamman valotuksen tekniikalla. Myös malleja voidaan käyttää/ohjata kuvissa. Kuva pyritään saamaan mahdollisimman täydelliseksi jo kamerassa.

Basic

1 kuvasta

Basic-tason kuvankäsittely sisältää vain perussäädöt ja viimeistelyt:
valkotasapaino, valoisuus, kontrasti, värivirheet ja -kylläisyys, suoristukset, viimeistely

Pro

1-5 kuvasta

Pro-tasolla käytetään kuvakorjailua ja kevyttä kuvamanipulaatiota, kuitenkaan kuvan sisältöä muuttamatta. Lisäksi lopullinen kuva voi muodostua useammasta eri kuvasta:
kuvien yhdistely ja maskaus, kevyt kuvamanipuulaatio, pienten virheiden poisto, taivaan muokkaus

+ Basic-tason työt

High-end

1-10 kuvasta

High-end -tasolla yhdistellään useampia kuvia, suoritetaan vaativaa kuvamanipulaatiota ja kuvakorjailua sekä virheiden poistoa. Lisäksi kuvan sisältöä voidaan muuttaa merkittävästi:
vaativa kuvamanipulaatio, suurten virheiden poisto, nurmikon ja muiden vaativien pintojen muokkaus

+ Basic ja Pro-tason työt
Tasoluokitus auttaa tilaajaa arvioimaan kuvaukseen käytettyä aikaa.

Tuotantotasot

Helpottaaksemme tilaajan kustannusten arvioimista jaamme valokuvauksen ja kuvankäsittelyt eri tuotantotasoihin, niiden vaatimustason mukaan, jotka ovat: Basic-, Pro- ja High-end.

Kyseiset tasot kuvaavat ennenkaikkea toteutettavan työn vaikeusastetta ja työhön käytettävää aikaa. Perustaltaan kussakin tuotantotasossa työ tehdään yhtä taitavasti, laadukkaasti ja huolella sekä käytetään samantasoista kameralaitteistoa, mutta asiakkaan oman tasovalinnan mukaan työ toteutetaan vaaditun vaikeusasteen mukaan valituilla lisävälineistöllä ja kuvausmenetelmillä, jotka puolestaan joko lisäävät tai vähentävät työhön käytettyä aikaa.

Suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa esim. kuvankäsittelyn osalta sitä, että mikäli tilaajalle kelpaa kuvat, joille tehdään vain peruskäsittely, saadaan kuvia aikaiseksi enemmän lyhyemmässä ajassa. Vastaavasti, mikäli kuvia täytyy paljon muokata ja retusoida peruskäsittelyn lisäksi, vie se enemmän aikaa kuvankäsittelyssä. 

Tilaajana päätät, minkä tason kuvia haluat.

Pyydä kustannusarvio